Onderwerp:

Medisch Specialist 2025

De Federatie Medisch Specialisten heeft een toekomstvisie geformuleerd. Deze geeft richting aan de vraag hoe medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst zien. Vier thema’s staan centraal: de unieke patiënt en de moderne medisch specialist, richting netwerkgeneeskunde, betrokken bij gezondheid en gedrag, voorop in vernieuwing.

Het visiedocument, achtergrondinformatie, filmpjes, powerpointpresentaties en andere relevante informatie vindt u hier.

Publicatie 2025

Rechtstreeks naar de toolkit

Toolkit