Onderwerp:

Medisch Leiderschap

De gezondheidszorg ontwikkelt snel. Dit heeft consequenties voor het dagelijks werk van medisch specialisten en de eisen die aan hen gesteld worden. Zo wordt medisch leiderschap steeds belangrijker. Hiermee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Voor goed medisch leiderschap is niet alleen medisch-inhoudelijke kennis noodzakelijk. Organisatorische, financiële en leidinggevende kennis en vaardigheden zijn minstens zo belangrijk.

Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat ‘jonge klaren’ zich op dit vlak nog onvoldoende voorbereid voelen. Daarom hebben verschillende organisaties de afgelopen jaren initiatieven genomen die zich richten op het verder ontwikkelen van medisch leiderschap van (aankomend) specialisten.


Vertaling naar de dagelijkse praktijk

Ook binnen de Raad Opleiding van de Federatie is ‘Medisch Leiderschap’ een belangrijk thema. Daarbij gaat het niet zozeer over de vraag of dit onderwerp een plaats moet krijgen binnen de opleiding van aios, maar vooral hoe je dit doet. Hoe vertaal je dit thema naar de dagelijkse praktijk van aios en opleiders?

Inventarisatie, handreiking en training

Tot eind 2015 was ‘Medisch Leiderschap’ één van de CanBetter thema’s die vanuit project MMV vertaald werden naar de medische vervolgopleidingen. Toen het project MMV stopte, heeft de Raad Opleiding aangegeven dat deze werkzaamheden voortgezet moeten worden. Daarom is in 2016 vanuit de Raad een werkgroep Medisch Leiderschap gestart, bestaande uit opleiders en aios. Zij hebben zich op de vraag gericht hoe het thema ‘Medisch Leiderschap’ verder geïmplementeerd kan worden in de opleiding. Hiertoe zijn een aantal onderwerpen uitgewerkt:

  • Een handreiking voor aios en opleiders met daarin een overzicht van de gewenste basiscompetenties (op het vlak van medisch leiderschap) en voorbeelden van daarbij behorende activiteiten, leerdoelen en opleidingsmateriaal;
  • Een training voor opleiders, waarmee ze aios op verschillende niveaus begeleiding kunnen bieden op het gebied van medisch leiderschap.
  • Inspiratiesessies Medisch Leiderschap voor aios en opleiders.