Onderwerp:

Leidraad medische apparatuur

Aanleiding voor het opstellen van de leidraad medische apparatuur waren enkele onderzoeken van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ): naar de brand op de OK in Almelo, naar het functioneren van de instrumentele diensten en het onderzoek naar het operatief proces (TOP2, het peroperatieve proces). Uit deze onderzoeken bleek dat de implementatie van de aanbevelingen voor onderhoud en beheer van medische apparatuur voor verbetering vatbaar was. Ook de verantwoordelijkheden van medisch specialisten bij het onderhoud en het beheer van deze apparatuur bleek onvoldoende helder.

Medeverantwoordelijkheid

In de leidraad medische apparatuur staat hoe de medisch specialist als gebruiker ervoor kan zorgen dat hij alleen met veilige, goed werkende apparatuur werkt. Voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist is dat goed beheerde medische apparatuur herkenbaar moet zijn voor de gebruiker. Voor de medisch specialist moet helder zijn wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van medische apparatuur. 

Kenmerk status onderhoud

Degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van de medische apparatuur brengt een kenmerk (bijv. ee sticker) aan waaruit de status van onderhoud blijkt. De wijze waarop men de apparatuur oormerkt als 'veilig' (bv. kleur van de sticker) wordt bepaald door de medische staf samen met de raad van bestuur.

Meldingssysteem

In de leidraad staat beschreven dat er een meldingssysteem moet zijn voor afwijkingen. Bij geconstateerde afwijkingen moet altijd vervangende apparatuur worden gebruikt, tenzij blijkt dat het gebruik van de apparatuur verantwoord is. 

Periodiek managementrapportage

Het onderhoud en het beheer van de medische apparatuur moet worden vastgelegd (bij voorkeur in een elektronisch systeem) en periodiek een managementrapportage moet worden verstrekt aan de medisch specialist als gebruiker van medische apparatuur, de medische staf en de raad van bestuur.