Onderwerp:

Kwaliteitskader KNMG

Er is onvoldoende inzicht in (adequaat) gebruik van het beschikbare kwaliteitsinstrumentarium door de individuele artsen. Daarom ontwikkelde de KNMG samen met de wetenschappelijke en beroepsverenigingen van erkende specialismen een breed KNMG Kwaliteitskader medische zorg voor alle specialisten en profielartsen.Ā 

Terugdringen ongewenste variaties

Met dit kwaliteitskader krijgen artsen een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen in onderlinge samenhang. Het draagt bij aan het terugdringen van ongewenste variaties en onduidelijkheden binnen de medische beroepsgroep. Ook komt het kwaliteitskader tegemoet aan de eisen van transparantie, kwaliteit en veiligheid die de maatschappij aan de zorg stelt. Artsen die straks aan de aanbevelingen in het KNMG Kwaliteitskader voldoen, mogen erop vertrouwen dat ze daarmee voldoen aan alle richtlijnen en regelingen die hierin zijn verwerkt. Het kwaliteitskader geeft artsen overzicht en zekerheid.

Het KNMG Kwaliteitskader medische zorg is in maart 2012 gepubliceerd.