Onderwerp:

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsdossier is een essentieel onderdeel van het beleid van de Federatie Medisch Specialisten. De Raad Kwaliteit faciliteert, stimuleert, coördineert en borgt het kwaliteitsbeleid dat is gebaseerd op het geïntegreerd kwaliteitsbeleid medisch specialisten. Dit beleid is gebaseerd op (ontwikkeling, onderhoud en inzet van) richtlijnen en indicatoren (inclusief complicatieregistraties en normen) en op kwaliteitsvisitaties van vakgroepen en individuele medisch specialisten. Op basis van actuele wetenschappelijk gevalideerde inzichten werken medisch specialisten elke dag samen met elkaar en andere betrokkenen aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit.

Adviescommissie kwaliteitsvisitatie

De adviescommissie kwaliteitsvisitatie bestaat uit vertegenwoordigers van negen wetenschappelijke verenigingen. Deze commissie doet voorstellen aan de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten met als doel de samenhang tussen de wetenschappelijke verenigingen op het gebied van kwaliteitsvisitaties te vergroten. Denk daarbij aan een visitatiereglement, normenrapport, aanbevelingen uit evaluatieonderzoek, etc. Wetenschappelijke verenigingen kunnen daarmee hun visitatieproces verbeteren.

Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Het Kennisinstituut is onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten.