Onderwerp:

Kwaliteit van zorg

Goede medisch-specialistische zorg is veilig, doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht, tijdig en toegankelijk. Goede zorg is leveren van kwaliteit. Het verbeteren van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg is de primaire taak van de medisch specialist. En daarmee een primaire taak van de Federatie Medisch Specialisten waarin alle wetenschappelijke verenigingen samenwerken.

De Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten heeft voor 2015 de volgende speerpunten op het gebied van kwaliteit: