Onderwerp:

Kennisagenda's

De Federatie zet zich in voor wetenschappelijke integriteit, onder andere door maatschappelijk en wetenschappelijk relevant onderzoek te bevorderen. Wetenschappelijke verenigingen ontwikkelen daarom kennisagenda’s met patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden.

Kennisagenda

Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen een discipline. Daarbij hoort een plan van aanpak dat beschrijft hoe deze kennislacunes kunnen worden opgelost door middel van klinisch onderzoek. In een kennisagenda kunnen ook andere typen kennishiaten zijn opgenomen, zoals organisatie van zorg en innovatieve onderwerpen. Het Kennisinstituut van de Federatie ondersteunt de wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling van hun kennisagenda’s. Een overzicht van de kennisagenda’s en informatie over de ontwikkeling daarvan is te vinden op de website van ons Kennisinstituut

Nationale Wetenschapsagenda

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft eind mei 2018 een onderzoeksprogramma gelanceerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke vraagstukken. In de position paper ‘de medisch specialist in de rol van wetenschapper’ pleit de Federatie voor aansluiting van onderzoek bij deze routes van de Nationale Wetenschapsagenda.