Onderwerp:

Juiste zorg op de juiste plek

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streeft de Federatie Medisch Specialisten naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Daarom hebben we hierover met de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en verpleegkundigen afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is een beweging in het organiseren van zorg met als doel de zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt aan te bieden: zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is. 

Minder complexe zorg

Er zijn verschillende manieren om JZOJP te realiseren. Minder complexe zorg die medisch specialisten nu leveren, kan in de toekomst vaker door physician assistants, verpleegkundige specialisten, huisartsen of andere zorgprofessionals worden gedaan (zie ook thema Taakherschikking). Voorbeelden zijn medisch specialistische ondersteunende zorg in een anderhalvelijnscentrum samen met huisartsen, of een tele-consult tussen huisarts en medisch specialist met het doel de patiënt zoveel mogelijk in de huisartsenpraktijk te behandelen. De Federatie Medisch Specialisten heeft met de Landelijke Huisartsen Vereniging een handreiking gemaakt waarin staat hoe medisch specialisten en huisartsen samen JZOJP kunnen realiseren.

Netwerkgeneeskunde

Het idee dat juiste zorg op de juiste plek het beste gerealiseerd kan worden als zorg - en dus de patiënt – verplaatst wordt tussen de lijnen, vindt de Federatie echter veel te beperkt. Beter is om de patiënt, die uniek is, centraal te zetten. Afhankelijk van de zorg die nodig is, beweegt de juiste zorgverlener vanuit de juiste plek naar de patiënt toe. Netwerkgeneeskunde is het leveren van zorg dichtbij de patiënt vanuit een netwerk. In dit netwerk werken diverse (zorg)professionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleegkundigen en medisch specialisten met respect voor elkaars kennis en kunde samen. Samen bepalen ze wie de patiënt het beste kan helpen en waar. En wat een patiënt zelf kan doen. Lees meer over netwerkgeneeskunde.