Onderwerp:

Jaar van de Transparantie

2015 is door minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Transparantie’. Schippers wil  informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg verbeteren. Het is belangrijk voor patiënten om te bepalen in welk ziekenhuis zij willen worden behandeld, bij welke verzekeraar zij zich willen verzekeren en welke behandeling zij willen ondergaan.

Als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen, kunnen ze samen de verstandigste behandeloptie kiezen voor hun situatie. Het kostenaspect van een behandeling is een factor die kan meewegen, zolang de kwaliteit van zorg maar niet in het geding is.

Het Jaar van de Transparantie is in eerste instantie specifiek gericht op informatievoorziening over de medisch specialistische zorg. Dat komt doordat de curatieve sector relatief vooroploopt in het verzamelen van gegevens. Later volgen andere sectoren.

Transparantie in de zorg helpt niet alleen de patiënt, maar is ook de sleutel tot betere en betaalbare zorg. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Het hoofddoel van de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda is het verder verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Meer en betere informatie voor patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg is dus de essentie. Alle partijen in de zorg leveren in 2015 gezamenlijk een extra inspanning om de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten een impuls te geven. De Federatie Medisch Specialisten zal dit jaar doorgaan met het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Hierin trekt zij nauw op met Patiëntenfederatie NPCF. De plannen zijn ambitieus, zo blijkt ook uit de bijlagen bij de brief van de minister. Naast het aanbieden van 300 richtlijnen aan het Zorginstituut, zullen de Federatie en NPCF de komende jaren hard werken aan goede patiënteninformatie. Tegelijkertijd komt goede keuze-informatie beschikbaar uit kwaliteitsregistraties van medisch specialisten. Binnen het programma Verstandig Kiezen staan verder Samen Beslissen en Zorgevaluatie prominent op de agenda. Alles komt samen in de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda die onderdeel is van het Zorgakkoord dat in 2013 met de minister van VWS en andere zorgpartijen is afgesloten.

Ontsluiten van Verstandige keuzes, richtlijnen en Zorgevaluatie

Dit jaar wordt de campagne Verstandig Kiezen verder uitgerold. Deze campagne ondersteunt medisch specialisten en patiënten bij het maken van gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. In het kader van deze campagne gaat de Federatie door met zorgevaluatie: een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen. Bij verschillende aandoeningen kunnen patiënten en medisch specialisten kiezen uit diverse behandelopties, maar is soms onduidelijk welke behandeling voor welke patiënt het meest effectief is. In het kader van het Jaar van de Transparantie is ook dit soort onderzoek van wezenlijk belang. Ook het begrijpelijk weergeven van richtlijnen en de ontwikkelde verstandige keuzes zijn belangrijke afspraken in het kader van het Jaar van de Transparantie.