Onderwerp:

Implantatenregister

De Minister van VWS heeft een wetsvoorstel gedaan waarmee zorgverleners verplicht worden om traceerbaarheidsgegevens over implantaten aan te leveren aan een landelijk implantatenregister (LIR). Deze wet zal waarschijnlijk per juli 2018 van kracht zijn. Dit najaar is definitief bekend om welke medische implantaten het gaat.

Zorgverleners zijn straks verplicht om gegevens van een implantaat te registreren in het patiëntendossier en deze gegevens te verstrekken aan de patiënt. Implantaten (en de betrokken patiënten) worden daardoor traceerbaar.

Bij de cardiologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen en gynaecologen werden implantaten al in hun kwaliteitsregisters geregistreerd en konden via deze weg worden getraceerd. Tot nu toe kon het LIR via een koppeling met deze bestaande kwaliteitsregisters al een aantal typen implantaten traceren. Per juli 2018 wordt dit uitgebreid voor veel meer implantaten. De aanlevering van de data aan het LIR dient te gebeuren vanuit het EPD van het ziekenhuis. 

Omdat registratie nu nog niet voor elk implantaat haalbaar is, hebben de Federatie en wetenschappelijke verenigingen samen met andere veldpartijen gewerkt aan een lijst met implantaten (op basis van hoog risico) waarvoor traceerbaarheid belangrijk is. De Federatie heeft in een brief aan de Tweede Kamer randvoorwaarden aangedragen om de implementatie van de wet in goede banen te leiden en de registratielast zoveel mogelijk te beperken. De implantaten zouden bijvoorbeeld scanbaar moeten zijn en de wetgeving zou gefaseerd ingevoerd moeten worden. 

Lees ook Medische technologie