Onderwerp:

ICD-10

ICD is de afkorting van International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Dit is een internationaal gestandaardiseerd classificatiesysteem van diagnosen waarmee een zorgaanbieder alle ziektebeelden en diagnosen van patiënten kan registreren. ICD-10 is de tiende editie van dit classificatiesysteem. Alle ziektebeelden en diagnoses van patiënten kunnen met de ICD-10 eenduidig geregistreerd worden aan de hand van een internationale diagnoselijst. De ICD10-diagnosecode moet op het diepste niveau worden geregistreerd. Alleen van de hoofddiagnose moet de ICD10-diagnosecode worden geregistreerd. De hoofddiagnose is de ziekte of aandoening die aanleiding is voor het onderzoek en/of behandeling van de patiënt.

Met ingang van 1 juli 2015 stelt de NZa verplicht dat bij elk DOT zorgproduct, naast de typerende diagnose, de hoofddiagnose conform de ICD-10 wordt vastgelegd. De poortspecialist is verantwoordelijk voor de registratie van de ICD-10 diagnosecode. De instelling moet deze vervolgens meesturen in de aanlevering van gegevens aan het DBC-informatiesysteem. Per 1 januari 2017 zijn de specialist en de instelling gezamenlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de registratie.

Om te voorkomen dat de administratieve last toeneemt door deze registratieverplichting, overwegen veel ziekenhuizen een diagnosethesaurus te gebruiken. Dit is een verzameling van medisch herkenbare termen met koppelingen naar diverse codestelsels. Met de diagnosethesaurus legt de medisch specialist de diagnose eenmalig vast en wordt deze vervolgens vertaald naar meerdere codestelsels zoals ICD-10 en DBC. Wetenschappelijke verenigingen zijn of worden betrokken bij de autorisatie van de koppelingen.  

Diagnosethesaurus

De diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT voor medische terminologie. Dit is een zo volledig mogelijke verzameling van diagnosen met begrijpelijke, gangbare en door medici dagelijks gebruikte medische terminologie. De diagnosethesaurus ondersteunt medisch specialisten bij het gestandaardiseerd vastleggen van de diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Medisch specialisten gebruiken de lijst via het EPD-systeem van het ziekenhuis. De diagnosetermen in de diagnosethesaurus zijn voorzien van een afleiding naar één of meer DBC-diagnosetyperingen en een afleiding naar ICD-10 codes.

Verrichtingenthesaurus

De verrichtingenthesaurus is een lijst met termen van medisch relevante verrichtingen, die ingelezen wordt in het EPD. De lijst is gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT. Momenteel is de verrichtingenthesaurus in ontwikkeling. Hij wordt naar verwachting in het najaar van 2017 opgeleverd. De verrichtingenthesaurus ondersteunt het eenmalig vastleggen van gegevens bij de bron, voor meervoudig gebruik. De verrichtingen worden vastgelegd in het EPD. De verrichtingenthesaurus wordt daartoe ingelezen in het EPD-systeem. Met behulp van de verrichtingenthesaurus maakt het EPD vervolgens automatisch afleidingen naar codes voor zorgactiviteiten (ZA-codes).