Onderwerp:

Hulpmiddelen samen beslissen

Om artsen en patiënten te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek over de behandelmogelijkheden kunnen de volgende middelen helpen:

 

Consultkaarten

In het verlengde van de verstandige keuzes ontwikkelen de Federatie en Patiëntenfederatie de zogenoemde Consultkaarten (ook wel bekend als option grids). Dit zijn beknopte keuzehulpen die direct inzicht geven in de opties bij een specifieke aandoening en de meest belangrijke vragen van patiënten daarbij. Inmiddels zijn een aantal consultkaarten beschikbaar via consultkaart.nl.

 

Medische informatie via thuisarts.nl

Samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) werken de Federatie en Patiëntenfederatie Nederland aan patiëntgerichte informatie over 30 veelvoorkomende aandoeningen in de tweedelijnszorg. Begrijpelijk en toegankelijke medische informatie is immers een randvoorwaarde voor samen beslissen. De 2e lijns patiënteninformatie wordt ontsloten via Thuisarts.nl: een bekende en betrouwbare bron.

 

Verstandige Keuzes

Verstandige Keuzes zijn evidence based-aanbevelingen over onderzoek- en behandelmogelijkheden die het beste passen in een individuele situatie. Deze inzichten helpen artsen en patiënten zicht te krijgen op de mogelijkheden en op basis daarvan te beslissen.

 

De 3 goede vragen 

De Patiëntenfederatie en de Federatie hebben naar buitenlands voorbeeld 3 goede vragen opgesteld: Wat zijn mijn mogelijkheden, wat zijn daarvan de voor- en nadelen en wat betekent dat voor mij persoonlijk? Deze vragen zijn voor artsen en patiënten een steun in de rug om het gesprek op gang te brengen en te verbeteren. Uit onderzoek van het Radboud UMC blijkt dat patiënten enthousiast zijn over de methode. Deze aanpak wordt nu landelijk uitgerold.
 

www.begineengoedgesprek.nl

Op de website van de campagne Betere zorg begint met een goed gesprek, staan vele praktijkverhalen over samen beslissen.
Er is een toolkit beschikbaar om initiatieven die in het ziekenhuis of bijvoorbeeld binnen de wetenschappelijke vereniging op het gebied van samen beslissen te verbinden met een herkenbare uitstraling en met een duidelijke boodschap: ‘wij vinden samen beslissen belangrijk!’.
Gratis te downloaden zijn posters, animaties die in de wachtkamer kan worden getoond, advertorials, advertenties en meer. Bekijk hier de toolkit.

Trainingsmateriaal Samen Beslissen

Samen met de Patiëntenfederatie heeft de Federatie drie films ontwikkeld voor workshops, opleiding of presentaties. De films gaan in op welke overtuigingen, angsten, wensen en ideeën patiënten en artsen hebben die in de weg kunnen staat van een goed gesprek. De films geven stof tot nadenken en zijn een goed startpunt voor discussie.
 

 

 

 

 

Bekijk nog meer videomateriaal met ambassadeur Bart Chabot