Onderwerp:

GGZ

De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de positie van de medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), onder andere bij de onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord en een nieuwe cao

Positioneringsnota

Een werkgroep bestaande uit 7 psychiaters, twee klinisch geriaters en een kinderarts heeft in opdracht van de Federatie en de LAD de positoneringsnota ‘De medisch specialist in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg’ opgesteld. In deze nota wordt het sterk veranderende zorglandschap beschreven waar medisch specialisten in de ggz mee te maken hebben, en krijgen. De werkgroep doet een aantal aanbevelingen om de positie van de 2000 medisch specialisten in de ggz verder te versterken. Een van de aanbevelingen is het stimuleren van het oprichten van medische staven, zodat medisch specialisten kunnen meebeslissen en met hun raad van bestuur samen belangrijke afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg. Deze aanbeveling is meegenomen in de onderhandelingsinzet en inmiddels ook overeengekomen in het recent gesloten onderhandelaarsakkoord voor de Cao ggz (zie 'gerelateerde publicaties').

 

Toolkit medische staf

De Federatie en de LAD ondersteunen medisch specialisten in de ggz bij het oprichten van een medische staf. Een medische staf overlegt regulier met de raad van bestuur en is een goed instrument om meer invloed te kunnen uitoefenen. Een toolkit biedt medisch specialisten in acht stappen houvast. Zo is aan te raden om via een interne bijeenkomst eerst te peilen hoe groot de belangstelling is voor een medische staf. Bepaal vervolgens wat het doel is, wat de toegevoegde waarde is voor zowel medisch specialisten als de raad van bestuur en over welke onderwerpen de medische staf kan praten. In dit artikel in het magazine De Psychiater leest u een voorbeeld van de Parnassia Groep regio Haaglanden. De LAD en Federatie hebben hiervoor een modelovereenkomst opgesteld (zie gerelateerde publicaties) zodat psychiaters niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. De Federatie en de LAD kunnen ook op instellingsniveau ondersteuning bieden, neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum.

NVvP

Heeft u vragen over medisch inhoudelijke zaken, kwaliteitsaspecten of standpunten van de wetenschappelijke vereniging over een bepaald onderwerp? Dan kunt contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie via 030-282 3303 of via de website van de NVvP.