GGZ

De Federatie ondersteunt de positie van de medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), onder andere bij de onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord en een nieuwe cao. Hierbij werken we nauw samen met de NVvP en de LAD

Medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidzorg hebben te maken met een sterk veranderend zorglandschap. De Federatie, NVvP en de LAD vinden het belangrijk dat deze groep medisch specialisten meer invloed krijgt. Als zij kunnen meebeslissen met hun raad van bestuur en samen afspraken kunnen maken, dan komt dit de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg ten goede.

Positionering

De Federatie en de LAD ondersteunen medisch specialisten in de ggz bij het oprichten van een medische staf. Een medische staf overlegt regulier met de raad van bestuur en is een goed instrument voor medisch specialisten om zich te positioneren. Een toolkit biedt medisch specialisten in acht stappen houvast. Zo is aan te raden om via een interne bijeenkomst eerst te peilen hoe groot de belangstelling is voor een medische staf. Bepaal vervolgens wat het doel is, wat de toegevoegde waarde is voor zowel medisch specialisten als de raad van bestuur en over welke onderwerpen de medische staf kan praten. De LAD en Federatie hebben hiervoor een modelovereenkomst opgesteld zodat psychiaters niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. U vindt alle documenten onderaan deze pagina. De Federatie en de LAD kunnen ook op instellingsniveau ondersteuning bieden, neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum.

De Federatie ondersteunt de positie van de medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), onder andere bij de onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord en een nieuwe cao. Hierbij werken we nauw samen met de NVvP en de LAD

Medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidzorg hebben te maken met een sterk veranderend zorglandschap. De Federatie, NVvP en de LAD vinden het belangrijk dat deze groep medisch specialisten meer invloed krijgt. Als zij kunnen meebeslissen met hun raad van bestuur en samen afspraken kunnen maken, dan komt dit de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg ten goede.

Positionering

De Federatie en de LAD ondersteunen medisch specialisten in de ggz bij het oprichten van een medische staf. Een medische staf overlegt regulier met de raad van bestuur en is een goed instrument voor medisch specialisten om zich te positioneren. Een toolkit biedt medisch specialisten in acht stappen houvast. Zo is aan te raden om via een interne bijeenkomst eerst te peilen hoe groot de belangstelling is voor een medische staf. Bepaal vervolgens wat het doel is, wat de toegevoegde waarde is voor zowel medisch specialisten als de raad van bestuur en over welke onderwerpen de medische staf kan praten. De LAD en Federatie hebben hiervoor een modelovereenkomst opgesteld zodat psychiaters niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. U vindt alle documenten onderaan deze pagina. De Federatie en de LAD kunnen ook op instellingsniveau ondersteuning bieden, neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum.

Cao 

De LAD, FNV, CNV en NU’91 hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gedurende de looptijd gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd. Een belangrijke mijlpaal is daarnaast dat de inspraak van medisch specialisten in de cao wordt verankerd - het oprichten van een medisch staf is dus niet langer vrijblijvend.

NVvP

Heeft u vragen over medisch inhoudelijke zaken, kwaliteitsaspecten of standpunten van de wetenschappelijke vereniging over een bepaald onderwerp? Dan kunt contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie via 030-282 3303 of via de website van de NVvP.