Onderwerp:

Gegevensuitwisseling

Voor goede patiëntenzorg is het van belang dat medisch specialisten op ieder moment op iedere plek kunnen beschikken over patiëntgegevens. Omdat epd’s niet met elkaar kunnen communiceren is de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en zorgverleners niet goed geregeld. Dit leidt tot grote frustraties. Niet alleen bij medisch specialisten en andere zorgverleners maar ook bij de patiënt. Bovendien zet gebrekkige gegevensuitwisseling de patiëntveiligheid onder druk.

Actueel

‘Ook al gaf de patiënt toestemming, ik kreeg het niet..’

Beeldscherm en toetsenbord

Gebrekkige gegevensuitwisseling heeft een enorme impact op de dagelijkse praktijk van de dokter. De top 3 van deze week.

Uitkomsten peiling gegevensuitwisseling

Infographic met de uitkomsten van de peiling gegevensuitwisseling

Uit een peiling van de Federatie onder medisch specialisten blijkt dat 80% van de medisch specialisten vindt dat de patiëntveiligheid onder druk staat.

Landelijk CMIO netwerk

Overhandiging visiedocument CMIO 2025

De Federatie werkt samen met het Landelijk CMIO netwerk.

Informatieberaad Zorg

Informatieberaad Zorg

De Federatie is een van deelnemers van het Informatieberaad Zorg.