Gegevensuitwisseling

Patiënten en zorgverleners moeten over alle relevante patiënteninformatie kunnen beschikken op het juiste moment op de juiste plek. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de grenzen van de regio. Patiënten reizen tenslotte door het hele land voor hun zorg. De Federatie pleit daarom voor verregaande maatregelen om de huidige epd-problematiek op te lossen en een goede gegevensuitwisseling te realiseren.

Peiling

De gegevensuitwisseling in de zorg laat nu te wensen over omdat de epd’s niet goed met elkaar kunnen communiceren. Dit leidt tot grote frustraties. Niet alleen bij medisch specialisten en andere zorgverleners maar ook bij de patiënt. Bovendien zet gebrekkige gegevensuitwisseling de patiëntveiligheid onder druk: uit een peiling van de Federatie onder medisch specialisten blijkt dat 80% van de medisch specialisten vindt dat de patiëntveiligheid onder druk staat. Bekijk het overzicht met praktijkvoorbeelden van gebrekkige gegevensuitwisseling.

Patiënten en zorgverleners moeten over alle relevante patiënteninformatie kunnen beschikken op het juiste moment op de juiste plek. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de grenzen van de regio. Patiënten reizen tenslotte door het hele land voor hun zorg. De Federatie pleit daarom voor verregaande maatregelen om de huidige epd-problematiek op te lossen en een goede gegevensuitwisseling te realiseren.

Peiling 

De gegevensuitwisseling in de zorg laat nu te wensen over omdat de epd’s niet goed met elkaar kunnen communiceren. Dit leidt tot grote frustraties. Niet alleen bij medisch specialisten en andere zorgverleners maar ook bij de patiënt. Bovendien zet gebrekkige gegevensuitwisseling de patiëntveiligheid onder druk: uit een peiling van de Federatie onder medisch specialisten blijkt dat 80% van de medisch specialisten vindt dat de patiëntveiligheid onder druk staat. Bekijk het overzicht met praktijkvoorbeelden van gebrekkige gegevensuitwisseling.

CMIO

Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft een medisch specialist in de rol van Chief Medical Information Officer (CMIO). Dat is nog niet genoeg. Daarom hebben de Federatie en het landelijk netwerk CMIO ziekenhuizen opgeroepen om op korte termijn een medisch specialist als CMIO aan te stellen. CMIO’s hebben een strategische rol als aanjager van automatisering, innovatie en regionale samenwerking, en vormen een brug tussen de medische staf, het ziekenhuis en de techniek. Lees meer in het Visiedocument CMIO 2025.

Wetgeving

De Federatie pleit voor een wettelijke verplichting voor ict-leveranciers om tot goede elektronische gegevensuitwisseling te komen en gegevensuitwisseling over de regio’s heen te organiseren. Mede op het verzoek van de Federatie heeft minister Bruins voor Medische Zorg aangegeven in de zomer 2020 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen om gegevensuitwisseling in de zorg per 1 januari 2021 verplicht te stellen.

Informatieberaad 

De Federatie is een van de deelnemers van het Informatieberaad Zorg. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het opbouwen van een stelsel om te komen tot een betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen meerdere zorginstellingen met verschillende systemen is complex. Het zal dan ook de nodige tijd vergen om tot een duurzaam informatiestelsel te komen dat via registratie van patiëntgegevens aan de bron vele doelen kan dienen. Denk aan het bieden van spiegelinformatie aan professionals om van te leren en verbeteren, het vullen van kwaliteitsregistraties en uiteraard het genereren van gegevens op basis waarvan samen met de patiënt besloten kan worden welke behandeling voor hem of haar op dat moment het beste is. 

In het Informatieberaad werken overheid en zorgpartijen samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Er zijn vier doelen voor gegevensuitwisseling vastgesteld:

  1. Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid.
  2. Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal.
  3. Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht.
  4. En gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen.