Onderwerp:

Europese samenwerking

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie en diverse wetenschappelijke verenigingen mensen deel aan overleggen op Europees niveau.

UEMS

De Federatie Medisch Specialisten wordt door vicevoorzitter Huib Cense vertegenwoordigd in de Council van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten). Deze Council komt tweemaal per jaar bijeen. UEMS zet zich in voor het inhoud geven aan en harmoniseren van de opleidingen en medische beroepsuitoefening binnen de EU. Ook richten zij zich op het beschermen van de belangen van Europese medisch specialisten.

In de verschillende Specialist Sections van de UEMS nemen vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen zitting. Deze sections zijn opgericht om de professionele belangen van de verschillende specialismen te behartigen en te beschermen op Europees niveau.

Platform Europa

Om de vertegenwoordiging in Europa nog effectiever te maken, heeft de Federatie het Platform Europa opgericht. Dit platform heeft als doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en discipline overstijgende kwesties te bespreken. Ook biedt het de mogelijkheid om te netwerken. Alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op Europees gebied kunnen aan het platform deelnemen. In principe komt het Platform Europa tweemaal per jaar bijeen.

Onderwerpen die tot nu toe op het programma hebben gestaan zijn onder andere:

  • Europese accreditatie van nationale bij- en nascholing
  • De rol van Europese examens in de nationale opleiding
  • De uitdagingen van het opstellen van een Europees curriculum
  • Gevolgen invoering Europese richtlijn Proportionaliteitstoetsing voor toegang tot het beroep van medisch specialist

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of aansluiten bij het Platform Europa? Neem dan contact met ons op via europa@demedischspecialist.nl