Onderwerp:

e-health

De Federatie Medisch Specialisten ziet e-health als de toekomst en neemt het voortouw in verschillende trajecten om dit te stimuleren en te verankeren in de wet- en regelgeving. 

Patiënt centraal

e-health zet de patiënt centraal. De patiënt heeft de keuze om gebruik te maken van de mogelijkheid van een telefonisch of e-mail consult met een specialist. Voor sommige patiënten kan het lastig zijn om zich fysiek naar het ziekenhuis te begeven. Om in de eigen, vertrouwde omgeving de mogelijkheid te hebben om een gesprek met een specialist te hebben, kan positief bijdragen aan en houdt rekening met de persoonlijke situatie van de patiënt en de regie die de patiënt kan nemen. De zorg wordt geleverd op een manier die het beste past bij de individuele patiënt en wat diens voorkeur is. 

De kwaliteit van zorg wordt verbeterd door tegemoet te komen aan de wensen en mogelijkheden van de individuele patiënt. e-health en innovaties hierin worden ingezet om te voorzien in de specifieke behoeftes van de patiënt. Dit draagt bij aan het (gevoel van) zelfmanagement en eigen regie hebben van de patiënt. Gezien de technologische mogelijkheden die hier inmiddels voor zijn, is het tijd om dit ook in de regelgeving mogelijk te gaan maken.