e-Health

De Federatie wil e-health stimuleren en medisch specialisten ondersteunen bij het juist en passend gebruik ervan. Een belangrijke mijlpaal voor de Federatie is de gelijke vergoeding voor een e-consult.

De Federatie neemt het voortouw om e-health te stimuleren en te verankeren in wet- en regelgeving. Volgens de Federatie is de inzet van e-health immers een belangrijke voorwaarde voor de hoge kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Investeren in innovatie en e-health is noodzakelijk voor het realiseren van juiste zorg op de juiste plek

e-Health zet de patiënt centraal. Voor sommige patiënten kan het lastig zijn om zich fysiek naar het ziekenhuis te begeven. Met e-health heeft de patiënt de keuze om bijvoorbeeld gebruik te maken van een telefonisch of e-mail consult met een medisch specialist. Om in de eigen, vertrouwde omgeving de mogelijkheid te hebben om een gesprek met een specialist te hebben, kan positief bijdragen aan en houdt rekening met de persoonlijke situatie van de patiënt en de regie die de patiënt kan nemen. 

De Federatie wil e-health stimuleren en medisch specialisten ondersteunen bij het juist en passend gebruik ervan. Een belangrijke mijlpaal voor de Federatie is de gelijke vergoeding voor een e-consult.

De Federatie neemt het voortouw om e-health te stimuleren en te verankeren in wet- en regelgeving. Volgens de Federatie is de inzet van e-health immers een belangrijke voorwaarde voor de hoge kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Investeren in innovatie en e-health is noodzakelijk voor het realiseren van juiste zorg op de juiste plek

e-Health zet de patiënt centraal. Voor sommige patiënten kan het lastig zijn om zich fysiek naar het ziekenhuis te begeven. Met e-health heeft de patiënt de keuze om bijvoorbeeld gebruik te maken van een telefonisch of e-mail consult met een medisch specialist. Om in de eigen, vertrouwde omgeving de mogelijkheid te hebben om een gesprek met een specialist te hebben, kan positief bijdragen aan en houdt rekening met de persoonlijke situatie van de patiënt en de regie die de patiënt kan nemen. 

Registreren

De Federatie heeft inmiddels meerdere voorstellen voor e-health voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op het gebied van o.a. telebeoordeling, telemonitoring en ziekenhuisverplaatste zorg. Een belangrijke mijlpaal voor de Federatie is de gelijke vergoeding voor een e-consult en consulten waarbij de patiënt naar de polikliniek komt. In de Handreiking e-consulten in de msz wordt uitgelegd hoe medisch specialisten de e-consulten in de praktijk op juiste wijze toepassen en registreren. Het gaat om drie vormen van e-consult: bel-consulten, schriftelijke consultaties en screen-to-screen consulten.