Onderwerp:

Doorontwikkeling DBC/DOT systeem

In 2016 zijn diverse partijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, samen met de NZa gestart met een traject om het huidige systeem te evalueren en om een toekomstscenario voor de middellange en lange termijn te bepalen. De NZa heeft in april 2016 een ‘Plan van Aanpak middellange termijn doorontwikkeling dbc’s medisch-specialistische zorg’ gepubliceerd. In dit plan van aanpak is onder andere de route naar de middellange termijn (2017 tot 2020) en de route naar de lange termijn (vanaf 2020) beschreven. De partijen zijn momenteel bezig met de verdere uitwerking en concretisering van de doorontwikkeling DBC’s in de medisch specialistische zorg.