Onderwerp:

Doelmatige zorg

Naast het leveren van de beste zorg hebben medisch specialisten de verantwoordelijkheid om doelmatige zorg te leveren. Dit betekent dat we de ‘zorgeuro’ zo goed mogelijk proberen te besteden onder het motto: ‘goedkoop als het kan, duur als het moet’. De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met diverse partijen in het zorgveld de opdracht van het ministerie van VWS gekregen om het thema ‘doelmatigheid’ hoog op de agenda te zetten. Hierbij is het uitgangspunt: de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener. De partijen hebben daarom met elkaar de ‘Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda’ opgesteld met concrete plannen om te werken aan zinnige en zuinige zorg. 

De onderwerpen taakherschikking en substitutie worden door de overheid als oplossing gezien voor het opvangen van de toenemende zorgvraag en het doelmatig besteden van de beschikbare middelen. Deze dossiers worden gezamenlijk door de Raad Beroepsbelangen, de Raad Kwaliteit en de Raad Opleiding opgepakt.