Onderwerp:

Doelmatig geneesmiddelen voorschrijven

Uitgangspunt voor doelmatig en veilig geneesmiddelengebruik is dat elke patiënt goede zorg krijgt. Zorg die is afgestemd op de reële zorgbehoefte, verleend door een geschikte professional in de juiste setting. Hiervoor zijn de leidraad Doelmatig voorschrijven (2011) en de app Receptprijs1 (2012) ontwikkeld. De leidraad en de app zijn praktische instrumenten om medisch specialisten te ondersteunen bij hun keuzes rond het voorschrijven van geneesmiddelen. Primair heeft de leidraad betrekking op de keuze binnen een groep geneesmiddelen met dezelfde en/of een vergelijkbare farmacotherapeutische werking. De app Receptprijs maakt het eenvoudig geneesmiddelen met elkaar te vergelijken.

Goedkoop als het kan, duur als het moet

Het algemene uitgangspunt in de leidraad Doelmatig voorschrijven is: ‘goedkoop als het kan, duur als het moet’. Het gaat om het adequaat voorschrijven van medicatie bij die mensen die medicijnen nodig hebben, en terughoudend voorschrijven als het risico van medicatie groter is dan de te verwachten gezondheidswinst. Doelmatigheid dient behalve het gezondheidsbelang ook de veiligheid van de patiënt.

Voorschrijven op stofnaam

Doelmatigheid betekent ook kostenbewust handelen: het volgen van richtlijnen, het afwijken daarvan waar nodig én het voorschrijven van de goedkoopste variant van medicijnen waar mogelijk. De leidraad stimuleert het gebruik van generieke geneesmiddelen in plaats van geneesmiddelen waarvan het patent nog niet verlopen is. Zo wordt het voorschrijven op stofnaam aangemoedigd in plaats van voorschrift op merknaam. 

1 De app is helaas komen te vervallen en niet meer te downloaden.