Zorgmodel Cardiologie

Titel project/netwerk

Meekijkconsulten: Zorgmodel Cardiologie

Deelnemende organisaties

Cardiologen en huisartsen

Doelstelling van het project/netwerk

Het doel van het project is door samen met de huisarts patiënten met niet-acute laag-risico klachten te bespreken (zo nodig in combinatie met eenvoudig aanvullend onderzoek) en de zorgvraag in de eerste lijn te behandelen. De huisarts blijft hoofdbehandelaar.

 Veel verwijzingen naar de cardioloog komen voort uit onzekerheid bij patiënt of huisarts of zijn met beperkte diagnostische middelen (zoals bv echocardiografie) nodig om beantwoord te worden. Daarnaast zijn een aantal klachten uitstekend door de huisarts te behandelen mits hij/zij ondersteund wordt in de diagnostiek en behandeling. Deze patiënten worden nu vaak verwezen naar de tweede lijn en dit is niet nodig wanneer de zorg op een andere manier wordt georganiseerd. De cardioloog bezoekt maandelijks een groep huisartsen en bespreekt daar per keer zo'n 6-10 patiënten.

Welke resultaten kunnen er tot nu toe worden vermeld?

1. 25% reductie van electieve verwijzingen naar de 2e lijn.
2. 70% van de besproken zorgvragen blijft bij de huisarts.
3. Versterking van het kennisniveau van de eerste lijn.
4. Uitstekende en intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijn, hoog gewaardeerd door zowel huisarts als specialist.

Hoe draagt het project naar uw mening concreet bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

1. De specialist is als 'coach' aanwezig bij de huisarts waarmee de kennis en kunde van de huisarts wordt versterkt.
2. De 2e lijn wordt veel meer gebruikt voor 'echte' cardiologische zorgvragen en behandelingen.
3. Het resultaat is een veel doelmatiger gebruik van de middelen en kortere wachttijden op de polikliniek. Hierdoor kan de alsmaar toenemende zorgvraag iets worden afgeremd.

Bekijk meer goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde.