Verdachte huidafwijkingen

Titel project/netwerk

Anderhalvelijnszorg bij verdachte huidafwijkingen

Deelnemende organisaties

CMSGV / HAGV / ZGV / Menzis / Zorgbelang Gelderland

Doelstelling project/netwerk

De in 2017 uitgekomen NHG standaard Verdachte huidafwijkingen blijkt in de dagelijkse praktijk moeilijk uitvoerbaar. Hierdoor worden veel patiënten nog vaak onterecht naar de 2e lijn verwezen of in sommige gevallen zelfs te laat. In dit door dermatoloog Peter Arnold geïnitieerde en door Menzis gefinancierde project komt een dermatoloog gedurende maximaal 4 maanden 1x per 2 weken een dagdeel meewerken in 1 à 3 geclusterde huisartspraktijken in de regio Gelderse Vallei. Hier worden dan vooraf geselecteerde patiënten met verdenking op een cutane (pre)maligniteit samen met de eigen huisarts gezien. Waarbij op gestructureerde wijze het stappenplan in de NHG standaard wordt doorlopen, waardoor de kennis en vaardigheden van de huisarts op dit gebied toenemen. En hij/zij dit na 4 maanden dus zelfstandig kan uitvoeren.

Resultaten tot nu toe

Er is eerst een pilot uitgevoerd in 3 huisartspraktijken in Renkum en Heelsum. De bespreking van de resultaten binnen de Stuurgroep Regionale Zorgagenda (SRZ, een samenwerkingsverband van ZGV, HAGV, CMSGV, Menzis en Zorgbelang Gelderland) vormde voor Menzis de aanleiding om het project over de volledige regio van de Gelderse Vallei uit te rollen.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Door dit project worden patiënten met mogelijke voorstadia van huidkanker (actinische keratosen) en niet metastaserende vormen van huidkanker (basaalcelcarcinoom) buiten het risicovolle hoofd-halsgebied niet meer naar de 2e lijn verwezen. Aangezien ze dankzij de juiste toepassing van de NHG standaard Verdachte huidafwijkingen ook prima in de 1e lijn behandeld kunnen worden. En worden patiënten met risicovolle vormen van huidkanker (melanomen en plaveiselcelcarcinomen) juist eerder herkend en daardoor tijdig naar de 2e lijn doorverwezen.

Welke tip of suggestie heeft u voor collega’s die met netwerkgeneeskunde aan de slag willen gaan?

Als de zorgverzekeraar de buiten de muren van het ziekenhuis werkende medisch specialist gelijkwaardig t.a.v. intramurale werkzaamheden beloont, is netwerkgeneeskunde op de lange termijn een win/win situatie voor alle partijen en bovenal de patiënt!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dermatoloog Peter Arnold.

Bekijk meer goede voorbeelden van netwerkengeneeskunde op de themapagina.