Verbetering zorgpad pancreastumoren door regionaal oncologienetwerk

Titel project

Verbetering zorgpad pancreastumoren door regionaal oncologienetwerk in de regio Noord-Holland/Flevoland

Deelnemende partijen in project

Alle ziekenhuizen in regio Noord-Holland/Flevoland (Amsterdam UMC, OLVG, Spaarnegasthuis, Noord-Westziekenhuisgroep, Flevoziekenhuis, Amstelland, Dijklander, Antonie van Leeuwenhoek, Tergooi, Rode Kruis Ziekenhuis, St. Jansdal en Zaans Medisch Centrum), het iKNL en het Citrienfonds (Regionale Oncologienetwerken).

Doelstelling van het project

De GE Oncologie Netwerkraad Noord-Holland/Flevoland besloot om effectieve en patiëntvriendelijke samenwerking op gebied van pancreastumoren te stimuleren. Dit wordt geborgd door regionale afspraken in de vorm van een transmuraal zorgpad pancreastumoren. Het betreft een initiatief om de oncologische pancreaszorg in de regio te verbeteren door heldere afspraken. Er wordt volgens een gezamenlijk zorgpad gewerkt, waardoor zowel diagnostiek als behandeling beter verloopt en de patiënt de beste behandeling krijgt met het motto: dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Daarnaast maakt dit zorgpad snellere implementatie van nieuwe ontwikkelingen in de regio mogelijk en kan het dienen als leidraad voor feedbacksessies. Het zorgpad is van toepassing op alle patiënten met een (verdenking op) een pancreastumor. Deze volgt logischerwijs uit de landelijke richtlijn Pancreascarcinoom 2019 en kan gezien worden als regionale implementatie hiervan.

De verschillende onderdelen van diagnostiek en behandeling die aan bod komen zijn tot stand gekomen uit samenwerking tussen de diverse centra en proberen een uniforme werkwijze met regionale standaarden te faciliteren. Ieder centrum heeft zelf de keuze om te bepalen welke diagnostische en therapeutische modaliteiten worden aangeboden in het zorgtraject.

Welke resultaten kunnen er tot nu toe worden vermeld?

Momenteel is de eerste versie van het transmurale zorgpad pancreastumoren uitgewerkt en geaccordeerd. Op basis hiervan wordt een Service Level Agreement (SLA; samenwerkingscontract) opgesteld tussen Amsterdam UMC en de verschillende regionale ziekenhuizen. De eerste SLA is opgesteld tussen het Amsterdam UMC en NWZ en zal door specialisten en juristen worden beoordeeld, voor deze wordt vastgelegd.

Bij het opzetten van het transmuraal zorgpad pancreastumoren is een multidisciplinaire werkgroep betrokken uit de regio; circa. 15 academische specialisten als 12-15 niet-academische specialisten (chirurgie, medische oncologie, MDL, pathologie, (interventie-)radiologie).

Het volgende transmurale zorgpad dat uitgewerkt zal worden is voor slokdarm/maag-tumoren en is reeds in werking gezet.

Hoe draagt het project naar uw mening concreet bij aan juiste zorg op de juiste plek?

Uniformiseren van de diagnostiek en behandeling van pancreastumoren middels een transmuraal regionaal zorgpad verhoogt de kwaliteit van zorg in de gehele regio. Bovendien dragen afspraken in verwijzing en terug verwijzing bij aan meer samenwerking tussen de centra en verkort dat de tijd tussen diagnose en (passend) behandelplan.

Meer informatie

www.oncologienetwerken.nl