Verbetering zorgpad pancreastumoren

De GE Oncologie Netwerkraad Noord-Holland/Flevoland wil effectieve en patiëntvriendelijke samenwerking op gebied van pancreastumoren stimuleren, door middel van heldere regionale afspraken. Deze zijn vastgelegd in een gezamenlijk transmuraal zorgpad pancreastumoren. Hierdoor verloopt zowel diagnostiek als behandeling beter en krijgt de patiënt de beste behandeling, met het motto: dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Bovendien dragen afspraken in verwijzing en terugverwijzing bij aan meer samenwerking tussen de centra. Dit verkort de tijd tussen diagnose en (passend) behandelplan. Daarnaast maakt dit zorgpad snellere implementatie van nieuwe ontwikkelingen in de regio mogelijk en kan het dienen als leidraad voor feedbacksessies.

Wist u dat

  • ieder centrum zelf de keuze heeft om te bepalen welke diagnostische en therapeutische modaliteiten worden aangeboden in het zorgtraject?
  • bij het opzetten van dit zorgpad een multidisciplinaire werkgroep betrokken was met circa. 15 academische specialisten als 12-15 niet-academische specialisten?
  • het volgende transmurale zorgpad in ontwikkeling is? Dit betreft een zorgpad voor slokdarm/maag-tumoren.

Meer informatie

www.oncologienetwerken.nl