Van Ziekenhuis naar Beweeghuis

Betere, toegankelijke en betaalbare zorg op maat voor patiënten met chronische gewricht- en rugklachten in Maastricht en omgeving. Dat is het doel van het concept 'Van Ziekenhuis naar Beweeghuis'. Hiervoor is er een intensieve samenwerking opgezet met de eerstelijn. De regierol van de eerstelijn wordt versterkt door intensivering van bestaande anderhalvelijns projecten, waar de medisch specialist spreekuur doet in de eerstelijns setting. Zo blijft het orthopedisch kennisniveau in de eerstelijn steeds up-to-date. Het Beweeghuis vormt een eigen entiteit die nauw samenwerkt met het Academisch Ziekenhuis.

Een proeftuin in Zuid-Limburg leidde tot een aanzienlijke daling van de zorgkosten, kortere wachttijden en meer tevreden patiënten. Door de verschuiving van zorg blijft in het MUMC+ meer ruimte voor behandeling van hoog-complexe problemen en de ontwikkeling van experimentele nieuwe behandelingen. In het Beweeghuis kan, door een focus op duidelijke patiëntengroepen, effectiever en doelmatiger worden gewerkt dan in een academische setting mogelijk is.

Wist u dat

  • uit de evaluatie blijkt dat slechts één op de vijf patiënten wordt doorverwezen naar het ziekenhuis na het consult? Bij maar liefst 80 procent van de patiënten werd de zorgvraag beantwoord of was verdere behandeling door de huisarts gewenst.
  • de gemiddelde zorgkosten van patiënten die zijn verwezen naar anderhalvelijns zorg beduidend lager zijn dan de zorgkosten van patiënten die rechtstreeks naar een ziekenhuis zijn verwezen?
  • dit initiatief er ook nog voor zorgt voor verdere verspreiding van kennis over preventie van beweegklachten en zelfmanagement om chronische klachten zo veel mogelijk te voorkomen?
  • het plan aansluit bij de principes van Value Based Health Care en Positieve Gezondheid (ability-to-adept and self-manage)?

Meer informatie

www.beweeghuis.nl