Van Ziekenhuis naar Beweeghuis

Titel project/netwerk

Van Ziekenhuis naar Beweeghuis

Deelnemende partijen 

  1. Maastricht Universitair Medisch Centrum+, afdeling orthopedie
  2. Maastricht Universitair Medisch Centrum+, afdeling traumachirurgie
  3. Maastricht University, Laboratory for Experimental Orthopedics
  4. Zorg in Ontwikkeling (ZIO, innovatieve eerstelijnszorg)
  5. Fy'net (netwerk fysiotherapeuten Maastricht Heuvelland)
  6. Maastricht University, afdeling Fysiotherapie
  7. Maastricht Universitair Medisch Centrum+, afdeling rheumatologie
  8. Maastricht University, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg

Doelstelling van het project/netwerk

Het concept 'Van Ziekenhuis naar Beweeghuis' is gericht op het verder verbeteren en tegelijkertijd toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor patiënten met chronische gewricht- en rugklachten in Maastricht en omgeving. Uiteindelijk willen we alle zorg voor laag-complexe klachten van het bewegend functioneren onderbrengen in het hieronder geschetste innovatieve netwerk van Anderhalvelijns Zorg en ‘Beweeghuis’. Het plan sluit aan bij de principes van Value Based Health Care en Positieve Gezondheid (ability-to-adept and self-manage). Het zet in op individualisering en maatwerk in de zorg rondom gezondheid en bewegen en mikt op het Triple Aim principe: beter ervaren zorg, betere gezondheid/kwaliteit van leven en goedkopere zorg. We zetten in op intensieve samenwerking met of substitutie naar de eerstelijn. De regierol van de eerstelijn wordt versterkt door intensivering van bestaande anderhalvelijns projecten, waar de medisch specialist spreekuur doet in de eerstelijns setting. Zo blijft het orthopedisch kennisniveau in de eerstelijn steeds up-to-date.

Resultaten tot nu toe 

Een aanzienlijke daling van de zorgkosten, kortere wachttijden en meer tevreden patiënten: dat zijn de belangrijkste resultaten van onze proeftuin in Zuid-Limburg met de zogenoemde anderhalvelijnszorg. Uit de evaluatie blijkt dat slechts één op de vijf patiënten wordt doorverwezen naar het ziekenhuis na het consult. Bij maar liefst 80 procent van de patiënten werd de zorgvraag beantwoord of was verdere behandeling door de huisarts gewenst. Bovendien blijkt dat de gemiddelde zorgkosten van patiënten die zijn verwezen naar anderhalvelijns zorg beduidend lager zijn dan de zorgkosten van patiënten die rechtstreeks naar een ziekenhuis zijn verwezen. Bij het eerste contact scheelt dat enkele tientallen euro's tot honderd euro per patiënt. Ook constateren we een toename van de tevredenheid bij patiënten, zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Door radicaal in te zetten op doorontwikkeling van de bestaande anderhalvelijnszorg en preventie-projecten in combinatie met het opzetten van een gespecialiseerde kliniek (‘Beweeghuis’) ten behoeve van laagcomplexe operatieve orthopedische behandelingen met aandacht voor mens en context, wordt verbetering van patiënt-uitkomsten bereikt en blijft excellente en zuinige zorg voor patiënten in Maastricht behouden. 

Kennis over preventie van beweegklachten en zelfmanagement om chronische klachten zo veel mogelijk te voorkomen wordt in samenwerking met / aansluitend bij andere initiatieven en organisatie op dit gebied zo breed mogelijk verspreid.

Het Beweeghuis vormt een eigen entiteit die nauw samenwerkt met het Academisch Ziekenhuis. Door de verschuiving van zorg blijft in het MUMC+ meer ruimte voor behandeling van hoog-complexe problemen en de ontwikkeling van experimentele nieuwe behandelingen. In het Beweeghuis kan, door een focus op duidelijke patiëntengroepen, effectiever en doelmatiger worden gewerkt dan in een academische setting mogelijk is.

Meer informatie

www.beweeghuis.nl