Transmurale en integrale zorg voor patiënten met COPD