Sunenz Regiopoli

De regiopoli in Drachten heeft tot doel dat de huisarts in de eerste lijn extra ondersteuning krijgt bij het geven van kwalitatief goede patiëntenzorg door het inhuren van expertise van medisch specialisten uit de tweede lijn. Op deze manier wordt zorg die niet thuishoort in het ziekenhuis in een huisartsomgeving aangeboden. De zorg wordt daarmee laagdrempeliger, de patiënt hoeft zich niet (of minder vaak) te beroepen op zijn eigen risico en de druk op het ziekenhuis neemt af.

In de anderhalvelijnszorg worden onderdelen uit de dermatologie, cardiologie, orthopedie, bewegen, urologie, MDL, KNO en gynaecologie behandeld. Er worden kleine verrichtingen op het gebied van dermatologie en chirurgie aangeboden door specialisten, kaderhuisartsen of physician assistants. 

Wist u dat

  • patiënten positief zijn over deze anderhalvelijnszorg? 
  • met de zorgverzekeraar aparte tarieven voor de anderhalvelijnszorg zijn afgesproken, die gemiddeld ca. 30% lager zijn dan voor vergelijkbare zorg in de tweede lijn? 
  • anderhalvelijnszorg dezelfde kwaliteit biedt als zorg in het ziekenhuis voor de in deze setting afgesproken laagcomplexe zorg? 

Meer informatie