Sport Medisch Netwerk

Deelnemende organisaties

Sportartsen, (sport) fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, sportdiëtisten, sportpsychologen

Doelstelling project/netwerk

Sport Medisch Netwerk brengt medische professionals uit de (top)sport bij elkaar, met als doel de samenwerking te verbeteren en vereenvoudigen. Op het platform kunnen professionals in de sportzorg elkaar makkelijk vinden en gebruik maken van sportmedische protocollen, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Door betere samenwerking tussen de disciplines te promoten hopen we effectievere zorg voor de sporter te bereiken. Effectiever omdat de sporter beter geïnformeerd is over zijn/haar blessure, en omdat de sporter zelf inzicht heeft in medisch professionals (in de buurt) die hem/haar verder kan helpen in het herstel.

Resultaten tot nu toe

Op de website kunnen (sport)fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, sportartsen, sportpsychologen en sportdiëtisten zich aanmelden met eventuele subspecialisatie. Het ledenaantal loopt op dit moment richting de 300 medisch professionals. Deze professionals zijn allemaal met profiel te vinden voor andere zorgverleners en patiënten. Daarnaast zijn er van de 40 meest voorkomende sportblessures protocollen geschreven waar in beknopte vorm, evidence based, wordt beschreven wat de work-up en behandelingsopties voor een blessure zijn. De komende periode worden voor al deze blessures ook fysiotherapeutische revalidatieschema's beschikbaar gesteld.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Juist voor sportblessures is het vaak onduidelijk welke medisch professional deze het beste kan behandelen. Veel blessures kunnen prima door de huisarts of fysiotherapeut behandeld worden. Een kleiner geval kan het beste worden doorverwezen naar een sportarts of orthopedisch chirurg. Op de website van Sport Medisch Netwerk wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er specifieke zorg nodig is. Een tweede aspect in de sportzorg is dat de revalidatie terug naar het sportveld erg sportspecifiek is. Een zwemmer kan voor dezelfde blessure een andere revalidatie nodig hebben dan bijvoorbeeld een rugbyspeler. Ons netwerk wil daarom ook inzichtelijk maken in welke sporten of in welke specifieke blessures een medisch professional gespecialiseerd is. Hierdoor kunnen patiënten of andere zorgverleners exact zien waar ze op het juiste adres zijn voor hun behandeling.

Welke tip of suggestie heeft u voor collega’s die met netwerkgeneeskunde aan de slag willen gaan?

Creëer een team van collega's uit alle disciplines die van toepassing zijn op uw netwerk om het netwerk vorm te geven.

Meer informatie

Verdere informatie is te vinden op: www.sportmedischnetwerk.nl