SONCOS

SONCOS – Stichting Oncologische Samenwerking – heeft een Agenda oncologische netwerkvorming 2019-2022 opgesteld.

Doelstelling project/netwerk

Het doel van dit netwerk is om met alle betrokken partijen te komen tot een uitwerking van een gezamenlijke visie op netwerkvorming in de oncologie. De agenda oncologische netwerkzorg 2019-2022 is door de betrokken partijen aangeboden aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport. De uitwerking van de punten op deze agenda zal in overleg met de wetenschappelijke verenigingen worden ingevuld.    

Deelnemende partijen in het netwerk

NFU, NVZ, IKNL, SONCOS/FMS, NFK, NHG, Citrien           

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

De oncologische zorg is bij uitstek multidisciplinair. Echter, de uitwerking van netwerkgeneeskunde is door de betrokken disciplines verschillend ingestoken. Daarnaast heeft netwerkvorming invloed op andere partijen zoals ziekenhuizen. Om gezamenlijk aan netwerkvorming te kunnen werken is een eenduidige agenda nodig.

Meer informatie

www.oncologienetwerken.nl

Ga terug naar de overzichtspagina Netwerkgeneeskunde