Samenwerking tussen Amsterdam UMC en Flevoziekenhuis