Psychiatrie bij de huisarts

Titel project/netwerk

Consultatieve psychiatrie in de huisartsenpraktijk

Deelnemende organisaties

Huisartsenpraktijk Thermion, Lent
Huisartsenpraktijk Oosterhout, Nijmegen
Gezondheidscentrum Lindenholt, Nijmegen

Doelstelling van het project/netwerk

Doelmatige psychiatrische consultatie aanbieden in huisartsenpraktijken. Laagdrempelig, zonder extra kosten voor de patiënt, zonder lange wachttijden. Huisartsen kunnen vervolgens verder met de geboden adviezen waardoor ze minder afhankelijk zijn van tweede of derdelijns psychiatrische zorg.

Resultaten tot nu toe

Er hebben inmiddels honderden consulten plaatsgevonden, naar grote tevredenheid van patiënten en huisartsen. Er is nu een initiatief bij het Radboudumc om deze vorm van consultatie te gaan onderzoeken. Er heeft nog geen wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar de effecten.

Hoe draagt het project naar uw mening concreet bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

De zorg wordt in de huisartsenpraktijk geboden, dit is dicht bij huis. Het is een vertrouwde plek, dat maakt het gemakkelijker toegankelijk. De stap naar een psychiater is vaak al een grote stap, veel patiënten zien hier erg tegenop. De huisarts kent de consulterende psychiater, er zijn korte lijnen tussen de artsen. Dat vergroot het vertrouwen van de patiënt.

Meer informatie

www.hieraanwezig.nu
Bekijk meer goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde.