Prisma: virtueel 'meedenk-consult'

Huisartsen kunnen in een speciale omgeving een virtueel ‘meedenk-consult’ voorleggen aan een multidisciplinair team van specialisten van 16 specialismen, waaronder cardiologen, neurologen, orthopeden en internisten. Het initiatief bedient nu circa 600 huisartsen en 100 HAIO’s met goede resultaten. Uit een pilot in Lent en Nijmegen blijkt bijvoorbeeld dat via Prisma 35-50% van de voorgenomen verwijzingen naar de orthopeed voorkomen konden worden. 

Wist u dat

  • Via een app een huisarts snel een casus aan een medisch specialist kan voorleggen? 
  • Huisartsen een database kunnen raadplegen met veel voorkomende casussen? 

Meer informatie

www.prisma.team