Prisma

Titel project/netwerk

Prisma

Deelnemende organisaties
Prisma en Siilo 

Doelstelling project/netwerk

Huisartsen kunnen via Siilo in een speciale omgeving een virtueel ‘meedenk-consult’ voorleggen aan een multidisciplinair team van specialisten van 14 specialismen, waaronder cardiologen, neurologen, orthopeden en internisten. De verschillende perspectieven zijn leerzaam en door de onderbouwing zijn de antwoorden duurzaam (ze blijven hangen) en flexibel (van toepassing op meerdere situaties).

Resultaten tot nu toe

Prisma opereert landelijk en exacte cijfers over het resultaat zijn niet bekend. We zijn gewoon begonnen, groeien organisch, en helpen nu circa 400 huisartsen en 50 HAIO’s. In een lokale pilot in Lent en Nijmegen Noord konden via ons netwerk 35-50% van de voorgenomen verwijzingen naar de orthopeed voorkomen worden.

Meer informatie

www.prisma.team 
Bekijk meer goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde.