OZOverbindzorg

Titel project/netwerk

OZOverbindzorg - samenwerken is onze zorg

Deelnemende organisaties

Cliënten/patiënten, mantelzorgers/familie/buren, huisartsen, thuiszorgorganisaties, apothekers, gemeenten, paramedici, medisch specialisten, ziekenhuizen, dagopvang, woonzorgcentra, begeleiders, psychiaters, ggz-instellingen, jeugdzorg, zorgverzekeraars

Doelstelling project/netwerk

Het doel van OZOverbindzorg is het opzetten van samenwerkingen in de zorg door de inzet van een online communicatiemiddel. Hierdoor kunnen mensen langer in hun thuissituatie blijven. Het online communicatiemiddel wordt zowel door de cliënten, mantelzorgers als zorgprofessionals gebruikt. Hierdoor vormt zich een netwerk rondom de cliënt waardoor zorg en welzijn in beeld zijn, alle betrokkenen op de hoogte zijn van de actuele situatie, iedereen weet wat de volgende stap moet zijn en er tijdig bijgestuurd kan worden in geval van veranderingen. Dit geeft rust bij alle partijen.

Resultaten tot nu toe

In totaal wordt in 62 gemeenten in Nederland met het systeem gewerkt. In het systeem zijn 16.500 cliënten ingeschreven. Het systeem wordt gebruikt door 12.699 mantelzorgers en 16.514 (zorg)professionals van 2.625 organisaties. Dagelijks nemen deze aantallen toe.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Door het gebruik van het systeem door alle betrokkenen rondom de cliënt en de cliënt zelf vormt zich een netwerk en communiceert men met elkaar over de zorg en het welzijn. De situatie van de cliënt is daardoor goed in beeld en altijd actueel. Alle betrokkenen zijn op de hoogte en weten wat er van hen wordt verwacht. Op deze manier wordt de juiste zorg op de juiste plek ingezet, want het is vraaggestuurd en vanuit meerdere disciplines. De vraag komt vanuit de cliënt zelf en/of zijn/haar mantelzorger(s). Meestal hebben zij geen stem, terwijl zij zeer waardevolle informatie kunnen toevoegen.

Welke tip of suggestie heeft u voor collega’s die met netwerkgeneeskunde aan de slag willen gaan?

Innoveren en samenwerken doe je samen! Laat het belang van je eigen organisatie los, alleen op die manier kom je tot een goede samenwerking.

Meer informatie

Verdere informatie is te vinden op: www.ozoverbindzorg.nl