Ortho direct

Titel project/netwerk

Ortho direct

Deelnemende organisaties

Huisartsenpraktijken Amsterdam, Haarlem, Naarden/Bussum en Utrecht

Doelstelling project/netwerk

Betere organisatie van de orthopedische zorg rondom de patiënt en dichtbij huis. Samenwerking met eerste lijn.

Resultaten tot nu toe

Minder verwijzingen naar het ziekenhuis, uitkomstgericht werken.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Door goede samenwerking met de eerste lijn, multidisciplinair werken met de huisarts kan de zorgvraag voor de patiënt aan de bron beter worden afgestemd en de behandeling effectiever worden ingezet. Onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis kunnen zo worden voorkomen.

Meer informatie

www.orthodirect.nl 
Bekijk meer goede voorbeelden van netwerkgeneeskunde.