Netwerken integrale kindzorg

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn met kennis van en ervaring met kinderpalliatieve zorg. Een NIK is een centraal aanspreekpunt voor de patiëntjes en hun ouders. Zij kunnen hier terecht met vragen over hoe de benodigde zorg en ondersteuning thuis goed te organiseren, welke vormen van respijtzorg er in de buurt zijn, zorg voor broertjes en zusjes en financiering. 

Wist u dat 

  • In de werkgebieden van de academische ziekenhuizen in totaal 7 NIK zijn gerealiseerd? 
  • NIK adviseert rondom bekostiging en de juiste loketten in een gemeente? 
  • Binnen elk netwerk een netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt is voor ouders, zorgprofessionals en (zorg-)organisaties? 

Meer informatie 

www.kinderpalliatief.nl