Netwerken Integrale Kindzorg

Titel project/netwerk

‘Regionale Netwerken Integrale Kindzorg in een landelijke samenwerking’

Deelnemende partijen in project/netwerk

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van (zorg)professionals (1e, 2e en 3e lijnszorg) met kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen en hun gezin.

Doelstelling van het project/netwerk

Elk NIK heeft de opdracht gekregen om te komen tot een aanpak om de organisatie van zorg te verbeteren, de deskundigheid op het gebied van kinderpalliatieve zorg in de regio te vergroten en een centraal aanspreekpunt te zijn voor ouders en (zorg)professionals. Zo kunnen zij bij een NIK terecht met vragen over hoe de benodigde zorg en ondersteuning thuis goed te organiseren, welke vormen van respijtzorg er in de buurt zijn, zorg voor broertjes en zusjes en financiering.

Resultaten tot nu toe

Het project is 1 april 2019 afgerond: in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen zijn Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) gerealiseerd. Met de realisatie van 7 NIK is landelijke dekking gerealiseerd.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Het goed organiseren van kinderpalliatieve zorg is complex: er zijn vaak veel (zorg)professionals betrokken, zorg wordt steeds vaker in thuissituatie gegeven en het betreft vaak kinderen met zeldzame aandoeningen. In alle regio’s faciliteren de netwerkcoördinatoren van de NIK de ontmoeting tussen 1e, 2e en 3e lijns (zorg)professionals. Hierdoor worden de lijntjes korter; men weet beter van elkaar wie welke zorg en expertise in de regio te bieden heeft, waardoor de benodigde zorg voor kind en gezin beter wordt georganiseerd. Tevens wordt binnen de NIK het gesprek met elkaar gevoerd hoe de zorg voor kind en gezin te verbeteren. Daarnaast vervullen de NIK een consultatiefunctie voor zowel gezinnen als (zorg)professionals om ze te ondersteunen in het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Meer informatie

Verdere informatie is te vinden op: https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg