Netwerk rondom MS-patiënten

MS Zorg Nederland initieert, stimuleert en faciliteert regionale multidisciplinaire zorgnetwerken rondom MS. Met als doel laagdrempelige toegang tot deskundige multidisciplinaire zorg in de eigen directe omgeving, in iedere fase van ziekte en met zoveel mogelijk eigen regievoering. Veel zorg kan door zorgverleners in de eigen regio uitgevoerd worden, mits zij inhoudelijk deskundig zijn en met elkaar samenwerken.

Inhoudelijke deskundigheid wordt verkregen door scholing en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast kennen alle zorgverleners in de regio elkaar, waardoor samenwerking en afstemming geoptimaliseerd wordt. Daardoor lopen acties minder langs elkaar en door elkaar en kan zorg vaak verleend worden vanuit de (goedkopere) eerste lijn. Ook worden potentiële problemen tijdig ondervangen, waardoor ze niet escaleren en leiden tot bijvoorbeeld ziekenhuisopnames.

Wist u dat

  • er momenteel er 20 regionale netwerken actief zijn?
  • daarbinnen in totaal ruim 750 zorgverleners actief en met elkaar verbonden zijn?
  • binnen MS Zorg Nederland samengewerkt wordt met neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en diëtisten?

Meer informatie

www.mszorgnederland.nl