Netwerk Artrose

Titel project/netwerk

Netwerk Artrose

Deelnemende organisaties

Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar en Den Helder), Dijkstra Fysiotherapie (Alkmaar), Fysiotherapie Donker | Waal | Hilbers (Castricum, Heiloo en Limmen), Fysiotherapie Elisabeth (Alkmaar), Fysiotherapie Instituut Alkmaar (Alkmaar), LEEF! (Heerhugowaard en Obdam).

Doelstelling project/netwerk

Aanleiding van het project/netwerk was het signaal vanuit de orthopedisch chirurgen dat zij op de Polikliniek Orthopedie frequent patiënten zien met klachten aan heup en/of knie die zij eenmalig zien en eigenlijk alleen doorverwijzen naar een fysiotherapeut omdat er geen indicatie is tot een medisch specialistische behandeling. Doelstelling van Netwerk Artrose is dan ook om patiënten met klachten aan heup en/of knie eerst een conservatieve behandeling aan te bieden voordat zij doorgestuurd worden naar de Polikliniek orthopedie. Wij voldoen daarmee aan de nieuwste KNGF-richtlijn en de Verstandige Keuzes vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (Geen heup- of knievervanging zonder adequaat conservatieve behandeling).

Deze conservatieve behandeling is in het geval van Netwerk Artrose gebaseerd op het Stepped Care Principe. Patiënten worden door hun huisarts verwezen naar een bij Netwerk Artrose aangesloten fysiotherapiepraktijk. Na uitgebreide voorlichting wordt tijdens de intake samen met de fysiotherapeut bepaald in welke stap een patiënt instroomt:
Stap 1: thuis oefenen (ondersteund door de Netwerk Artrose App)
Stap 2: intensievere begeleiding door fysiotherapeut en thuis oefenen
Stap 3: verwijzing naar de Polikliniek Orthopedie

Resultaten tot nu toe

De pilot Netwerk Artrose liep van september 2018 tot en met maart 2019. In deze periode zijn ca 200 patiënten verwezen naar Netwerk Artrose. Het overgrote deel met klachten van de knie (ca 75%). Ongeveer 2/3 van alle patiënten kon (en wilde ook) in stap 1 instromen wat betekent dat zij na intake en voorlichting over artrose door de fysiotherapeut thuis gingen oefenen. Met name het geven van een uitgebreide voorlichting werd door zowel patiënten als fysiotherapeuten als meerwaarde gezien.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Netwerk Artrose draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek doordat wij een multidisciplinair, transmuraal netwerk zijn van huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat patiënten pas op de Polikliniek Orthopedie worden gezien als zij een adequate conservatieve behandeling hebben doorlopen. Door dit binnen een netwerk te organiseren, zijn de lijntjes tussen 0e, 1e en 2e lijn kort. Daarbij wordt in iedere lijn dezelfde boodschap aan patiënten gegeven.

Welke tip of suggestie heeft u voor collega’s die met netwerkgeneeskunde aan de slag willen gaan?

De kracht van Netwerk Artrose is dat het een initiatief is van de orthopedisch chirurgen uit het ziekenhuis die het belang zien van samenwerking met de fysiotherapeuten uit de regio. Door hen ook binnen de projectgroep te betrekken, is alles vlot verlopen en staan wij nu op het punt dit verder uit te rollen binnen de regio.

Meer informatie

Verdere informatie is te vinden op: www.netwerk-artrose.nl