Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit de eerste-, tweede- en derdelijn in de regio Zuidoost Brabant. Hierbij zijn de cardiologen van de ziekenhuizen (Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna ziekenhuis) en de huisartsen-zorggroepen in de regio Zuidoost Brabant zeer nauw met elkaar verbonden om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden voor patiënten met een hartaandoening. Daarnaast zijn de thuiszorg, trombosedienst, apothekers, ambulancedienst en de eerstelijns-diagnostiek verbonden aan het NHN. 

Wist u dat

  • Het Nederlands Hart Netwerk de methodiek van Value Based Healthcare hanteert?
  • Op basis van de ontvangen informatie (uitkomsten van de patiënt, resultaten van de audit, etc.) transmurale zorgstandaarden continu worden geoptimaliseerd?
  • De patiënt nadrukkelijk wordt betrokken in het zorgproces middels focusgroep interviews, reviewsessies met patiëntenvereniging Harteraad en door de Patiënten Adviesraad van het NHN?

Meer informatie

www.nederlandshartnetwerk.nl