MS Zorg Nederland

Titel project/netwerk

MS Zorg Nederland 

Deelnemende partijen in project

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg vorm te geven en toegankelijk te maken. Zij initiëren, stimuleren en faciliteren regionale multidisciplinaire zorgnetwerken rondom MS met actieve participatie van neurologen, revalidatie-artsen, specialisten ouderengeneeskunde, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, psychologen en diëtisten.

Doelstelling van het project

Iedereen met MS in Nederland laagdrempelig toegang geven tot deskundige multi-disciplinaire zorg in de eigen directe omgeving, in iedere fase van ziekte en met zoveel mogelijk eigen regievoering.

Resultaten tot nu toe? 

Momenteel zijn er 20 regionale netwerken actief, daarbinnen zijn in totaal ruim 750 zorgverleners actief en met elkaar verbonden. Het geografisch gebied waarin de netwerken actief zijn (zie kaart op wwww.mszorgnederland.nl/zorgzoeker/) telt ongeveer 5 miljoen inwoners. Uitgaande van de laatste cijfers (Nivel 2016, 1e lijn) betreft dat ongeveer 10.000 mensen met MS.

Hoe draagt het project naar uw mening concreet bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

MS Zorg Nederland streeft ernaar dat zorg bij een chronische aandoening zoveel mogelijk in de directe regio van de patiënt beschikbaar is. Veel zorg kan door zorgverleners in de eigen regio uitgevoerd worden, mits deze inhoudelijk deskundig zijn en met elkaar samenwerken. Inhoudelijke deskundigheid wordt verkregen door scholing en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast kennen alle zorgverleners in de regio elkaar, waardoor samenwerking en afstemming geoptimaliseerd wordt. Daardoor lopen acties minder langs elkaar en door elkaar en kan zorg vaak verleend worden vanuit de (goedkopere) eerste lijn. Een deskundige fysiotherapeut en ergotherapeut in de wijk kunnen vaak goed samen met de specialistische verpleegkundige iemand helpen, waardoor duurdere trajecten zoals bijvoorbeeld via revalidatiecentra niet nodig zijn. Ook worden potentiele problemen tijdig ondervangen, waardoor ze niet escaleren en leiden tot bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. 

Meer informatie

www.mszorgnederland.nl