Meekijkspreekuur Orthopedie

Titel project/netwerk

Meekijkspreekuur Orthopedie

Deelnemende partijen 

ZorgSaam Ziekenhuis Vakgroep Orthopedie, Huisartsenpraktijk Pallion (Hulst) en Huisartsencentrum Zuid (Terneuzen), Huisartsenorganisatie Nucleus (Zeeuws-Vlaanderen breed), Faculteit huisartsengeneeskunde Erasmus (Rotterdam), Zorgverzekeraar CZ.

Doelstelling van het project/netwerk

Met dit project wordt beoogd om vier doelen te bereiken: 

  1. Zorg op de juiste plaats, dichtbij de patiënt.
  2. Zorg op Maat: goede verhoudingen tussen kwaliteit/kosten.
  3. Verbeterde samenwerking en kennisdeling tussen huisarts en specialist.
  4. Terugdringen van de wachtlijsten in het ziekenhuis.

Concreet betekent dit:

  1. 80% van de geïncludeerde patiënten binnen dit project kunnen binnen twee weken terecht voor een meekijkconsult.
  2. Bij 100% van de geïncludeerde patiënten is een PROM-score bepaald.
  3. 60% van alle geïncludeerde patiënten wordt na het meekijkconsult niet verwezen naar de tweede lijn.
  4. Alle geïncludeerde patiënten hebben na het zorgprogramma een klanttevredenheidsscore van minimaal 8.

Resultaten tot nu toe

Dit project is uitgevoerd in de omgeving Hulst/Terneuzen. Hier konden alle geïncludeerde patiënten binnen twee weken terecht voor een meekijkconsult. Van alle patiënten is eveneens een PROM-score bepaald. De tevredenheidsscore is een 9,0. 80% van alle patiënten blijft in de eerste lijn. Dit betekent dat alle vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald. Het contact en overleg met de huisartsen is op alle fronten binnen de orthopedie sterk verbeterd. Wegens het succes van dit project, wordt dit project nu verder uitgerold in Zeeuws-Vlaanderen breed.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Tijdens het meekijkspreekuur orthopedie heeft de patiënt een gesprek met eigen huisarts én met een orthopeed van ZorgSaam. Deze combinatie van kennis en ervaring zorgt voor een snelle, correcte en heldere diagnose en een bijpassend behandelplan. De patiënt hoeft daarvoor niet naar het ziekenhuis, maar de orthopeed komt naar de huisartsenpraktijk in de buurt. Dat scheelt de patiënt een extra afspraak en reistijd. Daarnaast is de patiënt sneller aan de beurt en er is alleen een eigen risico als er röntgenfoto’s of andere diagnostiek uit de tweede lijn nodig is. Zorg wordt dus op de juiste plek aangeboden. De zorg wordt steeds duurder en de wachttijden in veel ziekenhuizen lopen op. Dat moet anders. Als de mensen die niet per se naar het ziekenhuis hoeven en dus bij de huisarts terecht kunnen, daalt de dure ziekenhuiszorg. En misschien nog wel belangrijker: de mensen die wel naar het ziekenhuis moeten, zijn sneller aan de beurt.

Meer informatie

www.zorgsaam.nl