Literatuur

Deze pagina biedt een overzicht van beschikbare literatuur over COVID-19. De informatiespecialisten van het Kennisinstituut van de Federatie doorzoeken hiervoor medisch bibliografische databases als PubMed en Embase, de WHO COVID-19 database, Google Scholar en preprint bronnen zoals medRxiv. De literatuur over medicamenteuze behandeling wordt toegevoegd aan de evidence tabellen. 

Zoekverantwoording

De zoekverantwoordingen voor de zoekopdrachten zijn opvraagbaar via: literatuurspecialist@kennisinstituut.nl.
 
Verder is voor de zoekopdrachten gebruikt gemaakt van de zoekblokken voor COVID-19 van de afdeling Biomedische Informatie (BMI) van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI). 

Behandeling

Diagnose

Infectiepreventie

Nazorg

Overig 

Bekijk ook