Literatuur

Deze pagina biedt een overzicht van beschikbare literatuur over COVID-19. De informatiespecialisten van het Kennisinstituut van de Federatie doorzoeken hiervoor medisch bibliografische databases als PubMed en Embase, de WHO COVID-19 database, Google Scholar en preprint bronnen zoals medRxiv. 
 
Deze informatiepagina wordt minimaal een keer per week geüpdatet. De literatuur over medicamenteuze behandeling wordt dagelijks geselecteerd en toegevoegd aan de evidence tabellen. 

Zoekverantwoording

De zoekverantwoordingen voor de zoekopdrachten zijn opvraagbaar via: info@richtlijnendatabase.nl.
 
Verder is voor de zoekopdrachten gebruikt gemaakt van de zoekblokken voor COVID-19 van de afdeling Biomedische Informatie (BMI) van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI). 

Behandeling

Diagnose

Infectiepreventie

Nazorg

Overig 

Bekijk ook