Let op de kleintjes van Bergschenhoek

Titel project/netwerk

Let op de kleintjes van Bergschenhoek

Deelnemende partijen 

Kinderarts Franciscus gasthuis, Huisartsen praktijk Janson, Huisarts Olthof, Huisartsen praktijk Huijsman, Bergschenhoek

Doelstelling van het project/netwerk

De kinderarts bezoekt maandelijks de praktijk van een van de huisartsen en beoordeelt in aanwezigheid van de groep huisartsen enkele kinderen met kindergeneeskundige problemen.

Hiermee hopen wij het volgende te bereiken:
- kennis uitwisseling; meer kennis van elkaars richtlijnen en professionele kennis.
- vermijden van onterechte verwijzing.
- snelle verwijzing als nodig.
- laagdrempelige bespreking van knelpunten in de samenwerking tussen de huisartsen en de kinderartsen.

Resultaten tot nu toe

  • Maandelijks worden 4 tot 5 patiënten besproken. Meestal kan de verwijzing afgewacht worden. Eén keer was een spoedverwijzing noodzakelijk.
  • De huisartsen hebben knelpunten in de samenwerking met de kinderartsen naar voren gebracht. Deze zijn plenair door de kinderarts besproken met de vakgroep. Dit heeft tot een verbeterplan geleid.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Door als kinderarts patiënten samen met de huisartsen te beoordelen wordt medicalisering en onnodige onrust vermeden.