Let op de kleintjes van Bergschenhoek

De kinderarts in het Franciscus Gasthuis & Vlietland bezoekt maandelijks de praktijk van een van de huisartsen in Bergschenhoek en beoordeelt in aanwezigheid van de groep huisartsen enkele kinderen met kindergeneeskundige problemen. Hiermee hopen wij het volgende te bereiken:

  • Kennisuitwisseling; meer kennis van elkaars richtlijnen en professionele kennis.
  • Vermijden van onterechte verwijzing.
  • Snelle verwijzing als nodig.
  • Laagdrempelige bespreking van knelpunten in de samenwerking tussen de huisartsen en de kinderartsen.

Wist u dat

  • Maandelijks 4 tot 5 patiënten worden besproken? Meestal kan de verwijzing afgewacht worden. Eén keer was een spoedverwijzing noodzakelijk.
  • De huisartsen knelpunten in de samenwerking met de kinderartsen naar voren hebben gebracht? Deze zijn plenair door de kinderarts besproken met de vakgroep. Dit heeft tot een verbeterplan geleid.
  • Als kinderartsen patiënten samen met de huisartsen beoordelen medicalisering en onnodige onrust wordt vermeden?