Kno-zorg in een vergrijzende samenleving

Titel 

Kno-zorg in een vergrijzende samenleving 

Betrokken partijen 

De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). 

Doelstelling

In een eerdere toekomstverkenning van de NVKNO werd onder andere gewezen op de dubbele vergrijzing in Nederland: naast het aandeel 65-plussers neemt ook het aandeel 80-plussers toe.

Dit heeft gevolgen voor de vraag naar kno-zorg. De NVKNO anticipeert op deze toekomst. In het rapport ‘KNO-zorg in een vergrijzende samenleving’ beschrijft de wetenschappelijke vereniging hoe zij met haar achterban aan de slag gaat om de beweging naar juiste zorg op de juiste plek te maken. Aandachtspunten liggen hierbij vooral in het ontwikkelen van zorgstraten en een intensivering van multidisciplinaire samenwerking, waaronder de samenwerking met de eerste lijn, en met name de specialist ouderengeneeskunde. 

De vereniging definieert in het rapport diagnosegroepen en doet een handreiking voor ontwikkeling van bijbehorende zorgpaden.

Hoe draagt het project naar uw mening concreet bij aan juiste zorg op de juiste plek?

Dit rapport laat zien hoe er in de beroepsgroep gedacht wordt over de uitdagingen die voor hen liggen. De infrastructuur van de zorg moet anders ingericht worden om geriatrische patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen blijven voorzien van kwalitatief goede medische zorg. Het ontwikkelen van visie hierop is de eerste stap. We gaan nu met elkaar aan de slag om te zorgen dat we dit op meerdere plekken in de praktijk kunnen brengen. 

Meer informatie

kno.nl/kno-rapport-vergrijzing