Kinder Comfort Teams

Om de brug te slaan tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de academische kinderziekenhuizen Kinder Comfort Teams (KCT) opgericht. In de teams werken kinderverpleegkundigen, kinderartsen, verpleegkundig specialisten, medisch maatschappelijk werk, psychologen, pedagogische medewerkers, geestelijk verzorgers en transferverpleegkundigen samen. Hun doel: de kwaliteit van leven van kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezin te verbeteren, langdurige ziekenhuisopnames verminderen dan wel voorkomen en concentratie van expertise in de kinderpalliatieve zorg. 

Wist je dat 

  • Door een KCT patiëntjes vaker in de thuissituatie zorg kunnen krijgen? 
  • Het eerste KCT inmiddels alweer 8 jaar bestaat? 

Meer informatie 

www.kinderpalliatief.nl