Kinder Comfort Teams

Titel project/netwerk

Kinder Comfort Teams

Deelnemende partijen in project/netwerk

Multidisciplinair team binnen een UMC bestaande uit in ieder geval kinderverpleegkundigen, kinderartsen, verpleegkundig specialisten, medisch maatschappelijk werk, psychologen, pedagogische medewerkers, geestelijk verzorgers en transferverpleegkundigen.

Doelstelling van het project/netwerk

Om de brug te slaan tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de academische kinderziekenhuizen Kinder Comfort Teams opgericht of nog in oprichting. Doelen zijn: kwaliteit van leven van kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezin te verbeteren, langdurige ziekenhuisopnames te verminderen dan wel voorkomen en concentratie van expertise in de kinderpalliatieve zorg.

Resultaten tot nu toe

Het eerste KCT bestaat inmiddels 7 jaar: EmmaThuis team in het Emma kinderziekenhuis (Amsterdam UMC). Daarna zijn er KCT opgericht in het Sophia kinderziekenhuis (Erasmus MC), het Willem Alexander kinderziekenhuis (LUMC) en het Amalia kinderziekenhuis (Radboudumc). In het Beatrix kinderziekenhuis (UMCG) en het Wilhelmina kinderziekenhuis (UMCU) samen met het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie is een KCT in oprichting. De verwachting is dat het MUMC+ dit jaar start met de oprichting van een KCT. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is adviseur en penvoerder bij de oprichting van alle KCT.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

De KCT dragen bij aan tijdige en kwalitatieve kinderpalliatieve zorg. Zij spelen een belangrijk rol in organiseren en coördineren van de benodigde zorg voor kind en gezin; deze kan nu vaak in de thuissituatie geboden worden. Gezien de ontwikkelingen van ziekenhuis verplaatste zorg en het feit dat de hoofdbehandelaar van kind en gezin vaak verbonden is aan een UMC, bieden de KCT een aanpak om de brug te slaan tussen ziekenhuis en thuis en vice versa.

Verdere informatie vindt u op: https://www.kinderpalliatief.nl/Professional/Consultatie/Kinderpalliatief-teams