Kennis en ervaring bundelen voor patiënten met complexe vaatproblemen