iMindU: multidisciplinaire zorg ggz

De huidige organisatie van zorg geeft belemmeringen om de zorg voor complex getraumatiseerde jongeren en jongeren met anderszins complexe problematiek goed uit te voeren. Binnen iMindU wordt multidisciplinaire en laagdrempelige zorg geleverd, met speciale aandacht voor Third Culture Kids.

Verschillende professionals werken intensief samen volgens het principe van de juiste zorg op de juiste plek, om de zorg rondom de patiënt en diens gezin te organiseren. Consulten vinden plaats op de plek waar dat wenselijk is, ze bieden alleen de zorg die nodig is, werken vanuit een integrale blik en zien daardoor ook welke context een rol speelt. Ze kijken naar lichamelijke en psychische aspecten en bij beoordeling van een jongere worden de ouders intensief betrokken en zo nodig meebehandeld om een integrale behandeling te kunnen bieden.

Wist u dat

  • er heel veel disciplines betrokken zijn om optimale zorg te leveren? Denk aan een (kinder- en jeugd)psychiater, kinderarts, (kinder)diëtist, traumasensitieve yogatherapeut, psychomotore therapeut, sensomotorisch integratietherapeut/(kinder)fysiotherapeut, digitale logopediste, gespecialiseerd in meertaligheid en anderstaligheid, systeemtherapeut, (klinisch)psychologen, ouderbegeleider/orthopedagoge. 
  • de medisch specialist ‘aan de voordeur’ staat voor zowel de triage als voor de regie over de voortgang? 
  • de resultaten van deze integrale werkwijze veelbelovend zijn?  

Meer informatie 

www.imindu.nl