iMindU

Titel 

iMindU: Een zelfstandig gevestigde praktijk waar multidisciplinaire zorg voor complex getraumatiseerde jongeren en jongeren met anderszins complexe problematiek geleverd wordt. Er is daarbij speciale aandacht voor Third Culture Kids.

Deelnemende organisaties

(kinder- en jeugd)psychiater, kinderarts, (kinder)diëtist, traumasensitieve yogatherapeut (de enige Nederlandse die gecertificeerd is door het Trauma Institute in Boston), psychomotore therapeut, sensomotorisch integratietherapeut/(kinder)fysiotherapeut, digitale logopediste, gespecialiseerd in meertaligheid en anderstaligheid, systeemtherapeut, (klinisch)psychologen, ouderbegeleider/orthopedagoge.

Doelstelling

Het doel van iMindU is om op een laagdrempelige manier een kind, jongere of (jong) volwassene te helpen door deze met gezin centraal te stellen. De huidige organisatie van zorg kan belemmerende factoren oproepen om deze werkwijze uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan de schotten en uitsluitende voorwaarden in de financiering tussen de eerste en de tweede lijn. iMindU heeft gezocht naar oplossingen om dergelijke belemmerende factoren niet ten koste te laten gaan van zorg voor jongeren en (jong)volwassenen. 

Resultaten tot nu toe

Onze resultaten zijn moeilijk in getallen te vangen. Hierbij een voorbeeld: We hebben een 15-jarige jongere uit een expatgezin met een chronische, zeer ernstige eetstoornis en multipele andere diagnoses (depressie, angst, dwang, posttraumatische stressstoornis) geholpen. Deze jongere was al uit twee tertiaire zorgprogramma's in de regio gevallen, omdat deze niet goed aansloten op de behoeften van jongere en gezin. Uit onze diagnose bleek dat het eten een verlengd probleem is geweest voor onderliggende boosheid en angsten. In onze behandeling hebben we niet alleen ingespeeld op de individuele problemen, maar ook op de gezinsdynamiek. We hebben de ouders betrokken en hen ook ondersteund. Wij hebben de zorg rondom kind en gezin georganiseerd. De professionals die nodig waren, stemden hun zorg op het gezin af qua inhoud en logistiek. 

Hoe draagt het project naar uw mening concreet bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

In onze werkwijze werken verschillende professionals intensief samen. Denk hierbij aan de psychiater, kinderarts, psycholoog en logopediste. We leveren daarbij de juiste zorg op de juiste plek. We regelen dat onze consulten plaats vinden waar wenselijk, we vermijden zorg die niet nodig is, we hebben een integrale blik en daardoor zien we ook welke context een rol speelt. We kijken naar lichamelijke en psychische aspecten en bij boordeling van een jongere worden de ouders intensief betrokken en zo nodig mee-behandeld om een integrale behandeling te kunnen bieden. Wij werken vanuit een psycho-analytisch referentiekader en passen evidence-based (psycho)therapieën en -technieken toe. De medisch specialist staat aan de voordeur voor zowel de triage als voor de regie over de voortgang.

Meer informatie

www.imindu.nl