Homemonitoring tijdens thuisbehandeling longembolie

Titel project

Homemonitoring tijdens thuisbehandeling longembolie.

Deelnemende partijen in project

Longarts, verpleegkundig specialist, huisarts, eventueel wijkverpleging.

Doelstelling van het project

Volgens de laatste stand van de wetenschap kunnen patiënten met een longembolie binnen 24 uur na presentatie in het ziekenhuis thuis verder behandeld worden, mits deze patiënten voldoen aan de HESTIA criteria. In het eerste deel van dit traject is het thuis behandelen van deze patiënten geïmplementeerd. 90% van de longartsen in Nederland werkt inmiddels volgens deze werkwijze. 

We merken echter dat patiënten hier soms onzeker van worden. In een tweede deel willen we daarom onderzoeken of homemonitoring met behulp van apps en dagelijkse metingen met een Checkme Pro meter in de eerste periode na ontslag de controle en de tevredenheid van de patiënt doen toenemen.

Resultaten tot nu toe

Het resultaat van het eerste deel van het project is dat 90% van de patiënten binnen 24 uur na presentatie naar huis gaat, mits hiervoor aan de medische criteria wordt voldaan. De telemonitoring is nog niet geïmplementeerd. De apps zijn wel gereed en de verwachting is dat men eind 2019 van start kan gaan met een pilot met ongeveer 20 patiënten met een longembolie.

Hoe draagt het project naar uw mening concreet bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Middels dit project willen we laten zien dat thuisbehandeling en homemonitoring goed ingezet kan worden bij patiënten met een longembolie. Thuisbehandeling en -monitoring bespaart een opname van ruim een week. Daarnaast verwachten we dat dit ook de patiënttevredenheid ten goede komt, doordat de patiënt toch nauw contact heeft met zijn behandelteam in de eerste periode na de longembolie.