Eerstelijns oogzorg Twente

Titel project/netwerk

1e lijns oogzorg Twente

Deelnemende partijen in project

- Huisartsen in het adherentiegebied Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuis Groep Twente
- Oogartsen Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuis Groep Twente
- Geselecteerde optometristen in adherentiegebied Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuis Groep Twente

Doelstelling van project/netwerk

Huisartsen zien het aantal patiënten met oogaandoeningen de laatste jaren fors stijgen. De vraag naar oogzorg zal naar 2020 toe stijgen met 200-300% (NVTG 2011). Parallel daaraan neemt ook de vraag naar tweedelijns oogheelkundige zorg explosief toe en dat kan in toenemende mate een capaciteitsprobleem veroorzaken. In de regio Twente is een tekort aan oogartsen waardoor lange wachtlijsten zijn ontstaan voor oogheelkundige zorg in de tweede lijn. Dit probleem wordt niet op korte termijn opgelost. Ook de toenemende hoeveelheid verwijzingen van opticiens en optometristen naar de huisarts leidt vaak tot doorverwijzing naar de oogarts omdat een aantal klachten niet goed door de huisarts geïnterpreteerd kan worden. Oogheelkundige onderzoeksmogelijkheden en -vaardigheden van de huisarts zijn vaak beperkt. Oogartsen van het MST constateren dat er veel onnodige verwijzingen zijn. Een aantal afgebakende oogheelkundige aandoeningen kunnen ook gediagnosticeerd en behandeld worden door een gekwalificeerde optometrist.

Resultaten tot nu toe

Dit project loopt tot 1 januari 2020. Dan zullen ook de resultaten bekend worden.

Hoe draagt het project bij aan netwerkgeneeskunde?

Dit project draagt bij aan netwerkgeneeskunde doordat verschillende professionals in een netwerk met elkaar zorgen voor een juiste behandeling van de patiënt. De huisarts wordt niet belast met extra werk, maar patiënten worden ook niet doorgeschoven naar de tweede lijn. Door de inzet van de optometrist kunnen patiënten snel en goed behandeld worden. De oogarts, de huisarts en de optometrist werken met elkaar in een netwerk.

Meer informatie

https://www.oogheelkunde.org/taakverschuiving